contact

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educatiei,
Extensia Universitară Sibiu

Str. Spartacus nr. 4-6
Sibiu
TEL:  +(40)269-237798
FAX: +(40)269-237798
MAIL : pippsibiu@yahoo.com

Director : Secretariat
Asist. univ. drd. Iulia Herman - CV Ioana Floare
tel  +(40)0269-237798 tel  +(40)0269-237798
fax  +(40)0269-237798 fax  +(40)0269-237798
mail   mail  
program de audiente Vineri 14 - 17 program cu publicul
Luni-Marţi: 12:30 - 14: 30
Miercuri, Joi, Vineri 14:30 - 16:30