DPPD Filiala Sibiu

 

 

 

 

Programe definitivat şi gradul didactic II învăţători şi educatoare:

ANUNŢ

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Extensia Sibiu şi Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – Filiala Sibiu vă invită în data de 8 mai 2010, la SIMPOZIONUL NAŢIONAL cu tema "Perspective ale calităţii în educaţia contemporană"

*Formular de participare la simpozionul naţional „Perspective ale calităţii în educaţia contemporană”

 

 Graficul desfăşurării Colocviului de admitere la gradul didactic I seria 2010-2012, pentru toate categoriile de personal care au optat pentru Centrul de perfecţionare al UBB Cluj-Napoca şi pentru Filialele DPPD – centre de perfecţionare (Năsăud, Odorheiu Secuiesc, Satu-Mare, Sibiu, Sighetu Marmaţiei, Târgu Mureş, Târgu Secuiesc) va putea fi consultat pe site-ul DPPD şi al facultăţilor UBB, după data de 17.01.2010.

Taxa de procesare a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2010-2012 este de 200 lei. Aceasta poate fi plătită atât la casieria DPPD, cât şi la orice Oficiu Poştal, prin mandat poştal, în contul: RO 76 TREZ 216504601X007224, deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305849. La destinatar se va specifica: Departament Pregătire Personal Didactic.

 

Colocviul de admitere la gradul didactic I seria 2010-2012 se va desfăşura în conformitate cu reglementările prevăzute în Metodologia Formării Continue a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, aprobată prin OM 5720/20.10.2009.

Probele de interviu vor fi organizate pe baza tematicilor şi a bibliografiilor aprobate de conducerea DPPD pentru toate specializările şi afişate pe site-ul DPPD-ului şi/sau pe site-urile facultăţilor.

În cadrul interviului, pornindu-se de la propunerea de temă formulată de candidat, se va stabili titlul lucrării metodico-ştiinţifice şi se vor discuta cadrele generale ale demersului de operaţionalizare a temei din perspectivă ştiinţifică, didactică şi din perspectiva metodologiei cercetării pedagogice.

Conform Metodologiei invocate mai sus, în termen de zece zile de la colocviu, se va afişa, pe site-urile DPPD-ului şi ale facultăţilor, situaţia definitivă a repartizării candidaţilor pe conducători şi rezultatul de la colocviu (Admis/ Respins).

Candidaţii declaraţi admişi vor depune lucrarea metodico-ştiinţifică până la 31 august 2011, iar în anul şcolar 2011-2012 vor avea inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice.

 

 

* In perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2010 a avea loc COLOCVIUL de admitere la gradul didactic

1. Va rugam urmariti programarea ulterioara pentru sustinerea lui. La sustinere, va veti prezenta cu dovada achitarii taxei de participare in original. Taxa de procesare pentru COLOCVIU gradului didactic I este de 200 RON / candidat.

Taxa se poate achita PE NUMELE CANDIDATULUI la orice oficiu poştal din ţară, prin mandat poştal în contul RO 76 TREZ 216504601 X 007224 deschis la BN Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849 cu menţiunea la rubrica „destinatar” UNIV. „BABES- BOLYAI” CLUJ-NAPOCA pentru DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI.

Chitanţa se prezintă la secretariat in ziua colocviului. Nu se vor accepta chitanţele care la destinatar nu au menţionat „ DEPARTAMENT PREGĂTIRE PROFESORI”

 

* In perioada 10 – 15 ianuarie 2010 va rugam sa va prezentati la secretariatul extensiei pentru a depune cererea de inscriere la colocviu care va cuprinde titlul lucrarii de grad 1 si coordonatorul.