extensia sibiu

Bun venit pe site-ul  Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Extensia Universitară Sibiu!

Pregătirea studenţilor ca viitori specialişti în domeniul educaţiei, prin dezvoltarea competenţelor generale şi de specialitate necesare exercitării profesiunii didactice, constituie unul din obiectivele fundamentale ale Catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei. În acest sens, oferta de programe academice a catedrei este proiectată într-o manieră flexibilă. Specializarea de nivel licenţă, forma de învăţământ zi şi învăţământ la distanţă, cuprinde o ofertă bogată de cursuri şi seminarii ce reflectă în mod adecvat dinamica şi varietatea nevoilor de formare educaţională de pe piaţa muncii.

Specializarea de nivel licenţă – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (forma de învăţământ zi şi învăţământ la distanţă, linia română şi linia germană) asigură dezvoltarea de competenţe generale şi specifice în vederea desfăşurării activităţii într-o serie de arii ale educaţiei: învăţământ preuniversitar, consiliere educaţională, managementul instituţiilor educaţionale, ş.a.


 

 

contact

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de de Psihologie şi Ştiinţe ale Educatiei
Extensia Universitară Sibiu

Adresa : Sibiu, str. Spartacus nr. 4-6
Tel./Fax: 0269-237798
E-mail: pippsibiu@yahoo.com
Web :     http://extensii.ubbcluj.ro/sibiu

anunŢuri

Programarea examenelor la ZI linia germana, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

Programarea examenelor din sesiunea SEPTEMBRIE 2012 pentru anii de studiu I si II Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la ZI

Stimaţi studenţi, vă rugăm să vă verificaţi situaţia şcolară în documentele ataşate! Pentru notele trecute cu galben vă rugăm să contactaţi profesorii pentru a finaliza trecerea lor în cataloage!

Centralizator Română ZI  Descarcă
Centralizator Română IDD   Descarcă
Centralizator Germană ZI  Descarcă

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI- EXTENSIA SIBIU şi CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU vă invită în data de 28 aprilie 2012, la SIMPOZIONUL NAŢIONAL cu tema NOI ORIZONTURI ÎN EDUCAŢIE

Titluri şi coordonatori Grad I 2012-2014 - Învăţământ preşcolar Sibiu

Titluri şi coordonatori Grad I 2012-2014 - Învăţământ primar Sibiu

ANUNŢ burse de merit şi de studiu 

Program de formare - Educaţie şi dezvoltare profesională 

TESTUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

Informaţii Licenţă 2012

Vă rugam să consultaţi orarele pentru linia română învăţământ la ZI şi ID, au apărut modificări 

Listele cu ierarhizarile buget/taxa 2011 - 2012 si exmatricularile sunt afisate la avizierul Extensiei Sibiu. In perioada 3 - 10 octombrie 2011 va asteptam pentru semnarea contractelor in baza carora sunteti inscrisi in anul univ. 2011-2012. Studentii cu taxa vor depune si chitanta in original reprezentant prima rata de scolarizare, iar studentii in regim bugetat au obligatia prezentarii diplomei de bacalaureat in original.

Deschiderea anului universitar 2011-2012 la Extensia Sibiu va avea loc in data de 4 octombrie 2011 la ora 16. Cursurile vor incepe din 5 octombrie 2011.