ADMITERE

Afis Admitere 2012

Regulamentul de admitere 2012

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai

 

UNIVERSITATEA "BABEŞ - BOLYAI" CLUJ - NAPOCA,
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI EXTENSIA SIBIU ORGANIZEAZĂ ADMITERE SESIUNEA IULIE 2012 LA SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

AVANTAJELE OFERITE DE SPECIALIZAREA

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, LINIILE ROMÂNĂ  ŞI GERMANĂ

ADMITERE IULIE 2012

16 - 23 iulie 2012 - Înscrierea candidaţilor, în intervalul orar 9-11
24 iulie 2012 – Afişarea rezultatelor;
25 – 27 iulie 2012 Confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire;
28 iulie 2012 – Afişarea rezultatelor după redistribuiri;
30 - 31 iulie 2012 – Confirmarea locurilor după redistribuiri;
31 iulie 2012 – Afişarea listelor finale.

 

Media generală de la bacalaureat - cu pondere 100% din media finală de admitere

Înscrierile se fac direct la sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, EXTENSIA SIBIU, str. SPARTACUS NR 4-6, Sibiu
CONTACT:   Str. Spartacus nr. 4 Sibiu,  ( 0269-237798    sau   e-mail pippsibiu@yahoo.com  
Homepage: http://extensii.ubbcluj.ro/sibiu

 

Acte necesare inscrierii

  1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (în original)
  2. certificatul de naştere (copie legalizată).
  3. adeverinţă medicală tip (în original.)
  4. doua fotografii tip buletin.
  5. copie carte de identitate.
  6. chitanţă de achitare a taxei de admitere – 150 lei