Regulamente

 

ANUNT BURSE

ANUNT burse SPECIALE de ajutor social Semestrul II 2011-2012

ANUNT burse de ajutor social Semestrul II 2011-2012

Anunt Burse de studii DAAD

Adresa Precizari referitoare la intocmirea dosarelor de burse de ajutor social

Orice categorie de bursa se acorda doar la cererea studentilor, sub semnatura proprie. Cererile se depun la secretariatul facultatii în termen de 10 zile lucratoare de la începerea semestrului.

 

 

EXTRASUL – Regulamentului privind acordarea burselor de ajutor social

Lansarea concursurilor nationale pt. acordarea burselor de studii in anul universitar 2011-2012