Regulamente

 

Regulamentul pentru acordarea burselor 2011/2012

Regulamentul pentru acordarea burselor 2010/2011

REGULAMENTUL privind acordarea burselor pentru studenţi
- aprobat în şedinţa Senatului UBB din 14 iulie 2008 -

REGULAMENTUL de funcţionare a activităţii didactice pe baza sistemului de credite transferabile
în Universitatea Babeş-Bolyai cu modificările aprobate de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai în 27 octombrie 2008

Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi la ciclurile de studii licenţă şi masterat, aprobat in sedinta Colegiului Profesoral din data de 23 septembrie 2009 in conformitate cu Regulamentul cadru aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al UNIVERSITATII BABES – BOLYAI, CLUJ - NAPOCA din data de 23 iulie 2009