LICENŢĂ 2012

Examen licenţă vara 2012

ANUNŢ  referitor la licenta, sesiune de lichidare si test de competenta lingvistica

Hotărârea Senatului privind sesiunea de completare a creditelor (sesiunea de lichidare) de către absolvenţi

Test Limbă straină 2012

 

Acte pentru înscrierea în Licenţa - Sesiunea Iunie 2012

Acte pentru înscrierea în licenţă 2012

 

Organizarea examenului de licenta/diploma in anul universitar 2011-2012
~Aprobat de Senatul Universitatii Babes-Bolyai in sedinta din 08.12.2011~

În atenţia studenţilor Departamentului de Ştiinte ale Educaţiei (toţi anii de studiu)
*** Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.309/5.V.2011 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

ORDIN

Privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie
Art.4. – (1) Examenul de absolvire si examenul de licenta/diploma constau fiecare din doua probe, dupa cum urmeaza:

a) proba 1: Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
b) proba 2: Prezentarea si sustinerea lucrarii de absolvire/proiectului de absolvire/lucrarii de licenta/proiectului de diploma. Prezentarea si sustinerea sunt publice.

 * La universitatea Babes-Bolyai evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate se va face printr-un examen scris sau oral (in functie de decizia senatului universitatii Babes-Bolyai) 

REGULAMENT http://www.psiedu.ubbcluj.ro/psihologie-pedagogie/3reg_licenta.php

CONDITII:

1. Pentru  INSCRIERE la examenul de licenţă trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

- candidatul trebuie să aibă situaţia şcolară încheiată
- candidatul trebuie să aibă toate taxele achitate
-Candidatii la examenul de licenta/diploma prezinta la inscriere un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala eliberat (sau recunoscut) de Universitatea Babes- Bolyai.

PROBE:

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA ROMANA

Proba 1. - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate- examen SCRIS din tematica disciplinelor fundamentale si de specialitate (consulta bibliografia);

Specializarea PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - LINIA GERMANA

Proba 1. Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - examen ORAL